Selecteer een pagina

The Vantage Way of Working

From insight to performance

 

 

Vantage helpt organisaties vroegtijdig samenwerkingsproblemen te identificeren en deze gericht aan te pakken. Samen met u zorgen wij ervoor dat interne spanningen en conflicten niet groter maar juist opgelost worden.

 

De Vantage Way of Working staat voor kwaliteit, voor de menselijke maat, voor zelfwerkzaamheid. We gaan uit van de kracht van elk mens, en geloven dat iedereen in staat is te groeien en het beste uit zichzelf te halen. We helpen mensen vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een vervelende situatie om te zetten in een kans.

Journey to insightRoad to performance
U

Zoek actief naar tegenstellingen

Een conflict is op verschillende manieren te bekijken: als een slopende ervaring die mensen uit elkaar drijft, de werksfeer bederft en emotionele, fysieke en financiële schade aanricht. U kunt het ook zien als een kans om uzelf en anderen beter te leren kennen, om communicatievaardigheden en creativiteit te ontwikkelen en zaken van een andere kant te bekijken. Of als een mogelijkheid om mensen binnen de organisatie meer met elkaar te verbinden, de sfeer en daarmee de motivatie en productiviteit te verbeteren en uw bedrijf gezonder te maken.

A

Gebruik de drive van mensen

Mensen zijn gedreven en willen doelen bereiken. Die doelen zijn soms tegenstrijdig waardoor conflicten ontstaan. Vantage gelooft erin dat mensen elkaar kunnen versterken door nader tot elkaar te komen. Niet door het probleem direct in handen te geven van professionals, maar door juist zelf zoveel mogelijk de regie te houden en actief op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Ons doel is dat mens en organisatie in dit proces geen schade oplopen en dat er uiteindelijk juist een sterker geheel ontstaat. Dit is waar Vantage voor staat.

Zelf de puzzel oplossen

Wij geloven in zelfredzaamheid en investeren daar ook in. Voor iedereen stellen wij een deel van onze middelen en online tools zonder kosten beschikbaar. Dat doen we omdat we vinden dat iedereen de kans moet krijgen om niet onnodig en langdurig beschadigd te worden door een conflictsituatie. En wij hebben vertrouwen in mensen, in hun vermogen situaties zelf aan te pakken. Beter en verder dan zij vaak zelf mogelijk achten.

Voor wie wij werken?

Verzekeraar, retailer, politieke partij, overheid of wat voor organisatie u ook bent. Onze aanpak, diensten en producten zijn toepasbaar in elke organisatie. Van groot tot klein, non-profit of profit, meer traditioneel of volgens de methodiek van ‘het nieuwe werken’; alle organisaties passen bij ons. Wij werken samen met lijnmanagement, HR afdelingen of personeelsvertegenwoordiging zoals de ondernemingsraad. Bovenal werken wij voor de mensen in uw organisatie, van hoog tot laag. Om bij te dragen aan het oplossen van die samenwerkingsproblemen die plezier en succes in de weg staan.

‘Ontflicten’ ja, dat is echt een werkwoord

Vantage introduceerde het nieuwe werkwoord “ontflicten”. Het is een tegenbeweging. Ontflicten staat voor het samen zoeken naar oplossingen in plaats van de tegenstellingen te benadrukken. Ontflicten is kiezen voor het op een andere wijze aankijken tegen tegengestelde belangen, en erkennen dat een gezamenlijke oplossing  voor alle betrokkenen vaak beter uitpakt dan een eenzijdige focus op winst.

Niet over een nacht ijs

Onze tools en vragenlijsten worden wetenschappelijk getest. Daarvoor nemen we dan ook even de tijd. Vervolgens vragen we een grote groep mensen om onze vragenlijsten uit te proberen en zien wij altijd uit naar hun feedback. Natuurlijk trekken we ons daarna wel eens de haren uit het hoofd. Maar daarna komt er altijd een nog mooier product uit. Leren, verbeteren, delen en luisteren. Dat is wat we steeds doen en zullen blijven doen.

Don't Be Shy. Get In Touch.

If you are interested in working together, send us an inquiry and we will get back to you as soon as we can!